Политика за поверителност

,,ЕС БИ ЕМПАЙЪР “ ЕООД с ЕИК: 206150998 и адрес седалище: гр. Бургас, ул. „Адам Мицкевич“ 5  събира и обработва лични данни на потребителите в качеството си на Администратор на лични данни.

,, ЕС БИ ЕМАПЙЪР “ ЕООД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни, се отнася отговорно към тях и гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез нашата платформа.

При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички Клиенти и гарантираме, че Вашите лични данни са пазят според законодателството на Република България и новият регламент GDPR (General Data Protection Regulation), влязъл в сила от 25.05.2018).

GDPR е Европейска регулация, която защитава личните данни на потребителите на територията на Европейската Икономическа Общност.За да приемаме, съхраняваме и обработваме вашите лични данни в среда на максимална сигурност и пълна прозрачност сме предприели следните мерки и сме изяснили следните ситуации, в които използваме личните ви данни.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл:

Видовете лични данни, които обработваме:

 1. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:
 2. Данни за профила Ви в електронния магазин на “Cosmetics Bulgaria“, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин „“ – www.opamy.com/agecode, (“Общите условия”):

 

 1. 2. Данни за онлайн поръчка през електронния магазин на “AGE CODE COSMETICS“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:
 • Лично и фамилно име на лицето за доставка;
 • Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес; 
 • Телефон за доставка;
 • Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Номер на поръчка;
 • Сума за плащане;
 • Статус на плащане;
 • Статус на доставката;
 1. 3. Данни получени при регистрация на акаунт на сайта на (opamy.com/agecode) сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия: ●
 • Лично и фамилно име; 
 • Имейл адрес;
 • Парола;
 1. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:
 2. Данни за профила Ви в онлайн магазина на ,, AGE CODE COSMETICS“
 3. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина „AGE CODE COSMETICS“ или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар на блога на „ AGE CODE COSMETICS“ и други форми на комуникация и/или изразяване:
 • Лично и фамилно име;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер; 
 • Адрес;
 • Интернет сайт;
 • Съдържание на коментара / съобщението;
 1. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина на „AGE CODE COSMETICS“:
 • История на поръчките; Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия като се свържете с длъжностното лице по защита на данни и да поискате изтриване на профила ви и “забравяне” на личните ви данни, съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

 1. Данни за профила Ви онлайн магазина на „AGE CODE COSMETICS“:
 • Лично и фамилно име;
 • Имейл адрес;

 

 1. Данни за онлайн поръчка онлайн магазина на „ AGE CODE COSMETICS“: 
 • Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доставка;
 • Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Номер на поръчка;
 • Сума за плащане;
 • Статус и история на плащанията;
 • Статус и история на доставките;
 • История на поръчките;
 1. Данни за поръчка на място:
 • Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • лично и фамилно име на лицето за доставка;
 • Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доствка;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Статус на плащане;
 • Статус на доставката;

 

 

 1. Цели на обработката на личните данни
 2. Данните за профила Ви в онлайн магазина на „AGE CODE COSMETICS“ се обработват за целите на: 
 • Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
 • Доставка на поръчани продукти;
 • Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други; 
 • Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
 • Автентикация при влизане в профила Ви;
 • Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
 • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
 1. Данните за поръчка на място се обработват за целите на:
 • Доставка на поръчани козметични продукти;
 • Информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
 • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
 • Предотвратяване на загуби, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреби при подаването, регистрирането и доставката на поръчки; Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;
 1. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:
 • Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
 • Осъществяване на комуникация с Вас, най-често свързана със запитване от Ваша страна, относно свойствата на предлаганите от нас продукти и сроковете за изпълнение на доставка.;
 1. Данните за лоялни клиенти се обработват за целите на:
 • Изпълнение на договорни задължения за прилагане на отстъпка от цената при поръчки;
 • Удостоверяване и идентификация на качеството “лоялен клиент” и изхождащите от това права;

 

 • Проследяване на инциденти и нарушения;
 • Предотвратяване и докладване на престъпления в нашите магазини;

 

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с AGE CODE COSMETICS

 1. Използваме следните доставчици на хостинг услуги и услуги свързани с програмиране и поддръжка на онлайн магазина на AGE CODE COSMETICS:
 • „СуперХостинг.БГ“ ООД, с ЕИК: 131449987 – предоставят хостинг за резервирана свързаност както и за нуждите на блога на „Cosmetics Bulgaria“. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/ 

 

 

 

 1. Спедиторски фирми и пощенски услуги за целите на качествено, бързо и надеждно обслужване на всички поръчки на територията на страната и чужбина, използваме спедиторски и пощенски услуги, на които можем да разчитаме за навременни доставки до всички наши потребители. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните: 
 • “ИнТайм” с ЕИК: 121094705 официални представители за България на UPS (United Parcel Service) – предоставят куриерски услуги на територията на страната и чужбина, Повече за тях можете да научите на тяхните интернет страници: http://www.intime.bg/ https://www.ups.com/bg/ 
 • “СПИДИ”, с ЕИК: 131371780 – официални представители за България на DPD предоставят куриерски услуги на територията на страната и чужбина, Повече за тях можете да научите на тяхните интернет страници: https://www.speedy.bg/bg
 • “ЕКОНТ”, с ЕИК:117047646 – предоставят куриерски услуги на територията на страната. Повече за тях можете да научите на тяхните интернет страници: https://www.econt.com/
 • “Български Пощи”, с ЕИК:121396123 – предоставят куриерски и износни услуги до по-отдалечени краища на света. https://www.bgpost.bg/
 1. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения; По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове:

 1. Данни, предоставени на договорно основание:
 • Данни за профила – Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да се свържете с нас с желание да изтриете вашия профил.
 • Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
 1. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

 

Вашите права във връзка с личните Ви данни

 1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка: 

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

 1. Право на коригиране на неточни лични данни
 • Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;
 1. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
 • Отпадане на необходимостта от обработка;
 • Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 • Незаконна обработка на данни;
 • Законово задължение за изтриване; Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.
 1. Право на ограничаване на обработването, когато: 
 • се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или 
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
 • е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 1. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което: 
 • предоставяме данните директно на Вас; или
 • при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;
 1. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
 • Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.
 1. Право да възразите срещу директния маркетинг: 

 

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма и след прилагане на нужните док ументи. Ако имате регистрация за „AGE CODE COSMETICS“. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

Използване на “бисквитки”

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на онлайн магазина и/или блога на AGE CODE , можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.

Типове “бисквитки”

Задължителни

Без тези “бисквитки” услугите на нашия сайт може да не функционират правилно. Такива “бисквитки” казват на браузъра Ви дали да останете логнат или е изтекла сесията Ви.

Отчитащи

Използваме тези “бисквитки” за да проследяваме анонимно кои страници потребителите посещават на сайта. Използваме тези данни за да правим подобрения по сайта ни.

Функционални

Използваме тези “бисквитки”, за да запомним определени избори, които сте направили. Например опцията браузъра да Ви запомни данните за логин, за да не се налага да ги въвеждате отново. Подобни “бисквитки” може да са “бисквитки” от Google Analytics.

Таргетиращи

Използваме този тип “бисквитки” за осъществяването на интернет рекламиране и таргетиране. Без тези “бисквитки” няма да можем да Ви показваме релевантни реклами отговарящи на Вашите интреси. Може да промените настройките на браузърът си, за да деактивирате “бисквитки”, които следят вашата активност. Имайте предвид, че може да изпитате проблеми, ако го направите, докато ползвате сайта ни.

Ето Ви и възможни опции да изключите “бисквитки”, които ви следят.

 • Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • Facebook pixel – https://www.facebook.com/help/568137493302217

Полезни връзки:

 • GDPR Информационен портал: https://www.eugdpr.org/
 • GDPR регулацията в пълния си текст. : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Сайтът на Европейската Комисия: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en .

Въведете имейла си и вземете 5% отстъпка от първата ви поръчка!

This field is required

Вашият ексклузивен код е готов!

Вземете 5% отстъпка сега!